cao thủ võ ở quảng ngãi

Những kỳ nhân võ cổ truyền Quảng Ngãi

Những kỳ nhân võ cổ truyền Quảng Ngãi

Ông xứng đáng là một bậc đại sư - từng vang lừng trong giới quyền anh Đông Dương những năm 30; Hạ gục võ sĩ vô địch nước Pháp - La Fone. Những người uyên thâm về võ thuật như