gia lưu võ thuật giữa các môn phái

Vovinam

Vovinam

Một hình ảnh mới về bản lĩnh và tinh thần Việt Nam đã được biết bao người như Phạm Quang Long âm thầm công hiến, lặng lẽ hy sinh để thăng hoa một khía cạnh văn hóa Việt tưởng chừng

Giới thiệu môn phái Hóa Quyền Đạo – Phakwondo

Với những ý nghĩa trên con đường của hành giả phải nắm bắt là tập trung hóa các nguyên lý võ học sau đó phát triển hoá các nguyên lý võ học đó ra.. Võ Phái Hóa Quyển Đạo là

GIới thiệu môn Phái Lâm Sơn Động

Những năm thánh đất nước còn đang dưới ách thống trị, phong trào truyền bá bị hạn chế. Ngoài con cháu trong dòng tộc đến đời thứ 5 hai cụ.. Cụ tổ bảy đời là người văn võ kiêm toàn

GIới thiệu môn Phái Hoa Quyền

Môn phái Hoa Quyền có phần cơ bản công phu rèn luyện "thập hình" (thủ, nhãn, thân, yêu, túc, thức, đảm, khí, kình, thần) với quỹ thời gian khoảng.. Một tay cầm chiếc quạt kim loại uyển chuyển trong các

GIới thiệu môn Phái Nam Huỳnh Đạo

Trong làng võ anh quả còn quá trẻ. Nhưng trong "nghề" anh đủ độ già dặn và chín muồi. Lên năm tuổi anh đã được cho học võ. Một người thân của.. Nam Huỳnh Đạo là môn phái mới thành

GIới thiệu môn Phái Thăng Long Võ Đạo

Để triệt hạ lò võ giàu tinh thần yêu nước này, giặc sắp sẵn mưu gian lập đả lôi đài treo thưởng cho võ sư ba xứ Bắc - Trung - Nam và toàn cõi Đông.. Trong lịch sử võ

GIới thiệu môn Phái Nam Hồng Sơn

Những năm tiếp theo dành cho việc luyện tập võ Ta, với các bài như: Lão mai, Ngọc trản, Đao xung thiên... Cuối cùng là phần tập luyện khí công và.. Môn phái Nam Hồng Sơn được sáng lập bởi

GIới thiệu môn Phái Vovinam – Việt Võ Đạo

Mang hoài bão ấy, ngoài việc tu dưỡng đạo đức trau giồi học vấn, ông còn dành thời gian sưu tầm, nghiên cứu nhiều môn võ khác. Ngày đêm ông.. Sơn Tây (nay thuộc tỉnh Hà Tây) được tạo nên

Võ thuật Việt Nam và các hệ phái vang danh

Mãi tới cuối thập niên 30, võ học Việt Nam mới có cơ hội bùng lên, bởi tính tự cường dân tộc trỗi dậy mạnh mẽ sau những thất bại của những phong.. Hà Nội và vùng phụ cận được