lịch sử quyền ngọc trản

Tìm hiểu quyền Ngọc Trản

Tìm hiểu quyền Ngọc Trản

“Chén ngọc” tìm lại Bài quyền Ngọc Trản có tự bao giờ, xuất xứ ở đâu, chưa rõ. Tuy nhiên, theo lưu truyền trong dân gian, bài quyền này là gia phả của võ phái An Vinh, trong môn phái