người sáng tác ra miêu tẩy diện

Miêu tẩy diện

Miêu tẩy diện

Nhà của võ sư Lý Xuân Hỷ dung dị, lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ ở thôn Tây Phương Danh (thị trấn Đập Đá, An Nhơn, Bình Định). Khu vườn qua bao thế hệ vẫn không dùng trồng rau