nguồn gốc võ việt nam

GIới thiệu môn Phái Nam Huỳnh Đạo

Trong làng võ anh quả còn quá trẻ. Nhưng trong "nghề" anh đủ độ già dặn và chín muồi. Lên năm tuổi anh đã được cho học võ. Một người thân của.. Nam Huỳnh Đạo là môn phái mới thành