những huyền thoại võ thuật

Cao thủ võ lâm trong lịch sử

Khưu Xứ Cơ là người thông hiểu thời thế. Khi quân Mông Nguyên nổi lên chống triều Kim, theo triệu kiến của Thành Cát Tư Hãn, năm 1222, dù đã.. Trong các tác phẩm võ hiệp của Kim Dung, nhiều