những người có công với kungfu việt

Gặp người gây dựng võ thuật Việt Nam ở Israel

Cho đến thập niên 1990, ông Igor đã có thời gian dài tập luyện và giao lưu với các đoàn võ thuật Việt Nam sang Liên Xô biểu diễn. Đặc biệt, ông đã.. Người có công lớn nhất trong việc