những nhiệm vụ của hậu bối võ việt

Sứ mệnh của hậu thế: quốc tế hóa võ thuật

Trong khi đó, cũng với tôn chỉ, mục đích tương tự, vào năm 1995, Ban điều hành lâm thời Vovinam Việt Nam được thành lập. Phải mất tới 12 năm sau.. Trong khuôn khổ Festival Võ cổ truyền Việt Nam