những tuyệt đại cao thủ nổi tiếng

Đệ nhất Mai hoa thung – Tuyệt đại cao thủ võ thuật

Đệ nhất Mai hoa thung - Tuyệt đại cao thủ võ thuật

Cho đến nay, vẫn chưa có cao thủ nào phá được kỷ lục Guiness được xác lập vào tháng 2/2005 của La Khôn: Biểu diễn quyền pháp trên dàn Mai hoa thung cao nhất (2,8m) và nhiều nhất (108 trụ)