những võ sư nổi tiếng

Võ thuật gia trứ danh Cam Phượng Trì

Võ thuật gia trứ danh Cam Phượng Trì

Cam Phượng Trì người Nam Kinh, Giang Tô, là võ thuật gia trứ danh thời nhà Thanh, ông sinh năm Tuấn. Ông là học trò của Hoàng Bách Gia, Nhất Niệm hòa thượng, tinh thông cả nội, ngoại gia quyền,