nơi học võ cổ truyền

Tư thế hổ trong võ cổ truyền

Tư thế hổ trong võ cổ truyền

Hình tượng của hổ với những động tác, tư thế và sức mạnh phi thường của loài chúa sơn lâm được thể hiện qua nhiều bài quyền về hổ. Theo quan niệm của người Á Đông hổ là hình ảnh