ông tổ võ thuật việt nam

Ai là thiên hạ đệ nhất võ Việt?

Đặc biệt hơn, ông chính là người đã tiến hành biên soạn, xuất bản cuốn sách "Đời người - Nghiệp võ", được tạm gọi là phác thảo đầu tiên về “khuôn mặt”.. Ai là thiên hạ đệ nhất cao thủ