sức mạnh của khí công

Võ sư mình đồng da sắt ở Hà Nội

Võ sư mình đồng da sắt ở Hà Nội

Thân nằm trên bàn đinh rồi cho người khác đặt đá lên đập; vừa biểu diễn nhạc cụ vừa đóng đinh vào người; chạy trên mặt nước...tưởng chừng như đây là những màn ảo thuật chỉ có ở các ảo