tai nạn gia thông

Tai nạn giao thông á quân Judo Anh nguy kịch

Trước tình trạng nguy kịch trên, bạn của Inglis cũng là võ sĩ judo Khalid Gehlan từ Edinburgh (Scotland) đã kêu gọi mọi người góp tiền ủng hộ chữa.. Ngày 13-5, hàng loạt tờ báo của Anh như Mirror, BBC,