tiệt quyền đạo

Vịnh Xuân Quyền: môn võ huyền thoại

Vịnh Xuân Quyền: môn võ huyền thoại

Vịnh xuân quyền là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Bên cạnh thiểu số cho rằng rất có thể môn phái đã có lịch sử không dưới 400 năm,