tiểu sử thích kế quang

Danh tướng Thích Kế Quang

Danh tướng Thích Kế Quang

Thích Kế Quang đã viết nhiều tác phẩm võ học đồ sộ, thuộc hạ của ông là Du Đại Du cũng là một võ thuật gia nổi tiếng thời đó, các binh sĩ do Thích Kế Quang huấn luyện có