tìm hiểu môn phái hóa quyền đạo

Giới thiệu môn phái Hóa Quyền Đạo – Phakwondo

Với những ý nghĩa trên con đường của hành giả phải nắm bắt là tập trung hóa các nguyên lý võ học sau đó phát triển hoá các nguyên lý võ học đó ra.. Võ Phái Hóa Quyển Đạo là