trang phục các môn phái võ cổ truyền

Ngắm những binh khí, trang phục võ cổ truyền Việt Nam

Ngắm những binh khí, trang phục võ cổ truyền Việt Nam

Lần đầu tiên, người dân được “sờ tận tay, xem tận mắt” những trang phục, binh khí của môn võ cổ truyền Việt Nam mà trước đây chỉ thấy trên sàn đấu. Nằm trong khuôn khổ Liên hoan võ thuật