truyền nhân võ thế gia hồ tấn

Hổ quyền của võ thế gia Hồ Tấn

Theo võ sư Hồ Ngọc Doãn, võ thế gia Hồ Tấn do tổ phụ Hồ Long Đình (1884-1932, tên thường gọi là thầy Chính Lơn) lập ra. Ngài đã chu du các.. Bên dòng sông Bàn Thạch thuộc phường Hòa