truyền nhân võ thuật nhạc phi

Danh tướng thời Nam Tống – Nhạc Phi

Danh tướng thời Nam Tống - Nhạc Phi

Tương truyền “Hình Ý Quyền” là do Nhạc Phi sáng lập, tuy nhiên gần đây có rất nhiều người không đồng ý với quan điểm này. Mặc dù vậy, Nhạc Phi quả không hổ danh là một võ thuật gia,