tuyệt đỉnh võ thuật phái hoa quyền

GIới thiệu môn Phái Hoa Quyền

Môn phái Hoa Quyền có phần cơ bản công phu rèn luyện "thập hình" (thủ, nhãn, thân, yêu, túc, thức, đảm, khí, kình, thần) với quỹ thời gian khoảng.. Một tay cầm chiếc quạt kim loại uyển chuyển trong các