tuyệt kỹ kungfu

Tuyệt kỹ võ thuật : Đường lang quyền

Trong Mai hoa Đường lang quyền cũng có rất nhiều thế võ độc đáo có thể kể ra như Mục đồng chỉ lộ, Vượn trắng trộm đào, Băng bộ, Bọ ngựa cản.. Lịch sử hình thành và phát triển của