tuyệt kỹ thiếu lâm quyền

Tuyệt kỹ Thiếu Lâm – Dịch cân kinh

Trên thực tế, trước khi đi vào tiểu thuyết, ở Trung Quốc, Dịch cân kinh và Tẩy tủy kinh đã là những huyền thoại. Tương truyền sau khi Đạt Ma viên.. Từ sức hút của huyền thoại… Trong Tiếu ngạo