võ bình định

Tìm hiểu quyền Ngọc Trản

Tìm hiểu quyền Ngọc Trản

“Chén ngọc” tìm lại Bài quyền Ngọc Trản có tự bao giờ, xuất xứ ở đâu, chưa rõ. Tuy nhiên, theo lưu truyền trong dân gian, bài quyền này là gia phả của võ phái An Vinh, trong môn phái

Võ cổ truyền – Nhạc võ Tây Sơn

Võ cổ truyền - Nhạc võ Tây Sơn

Tương truyền Tây Sơn tam kiệt đặt ra nhạc võ để luyện quân và khiển trận. Trong luyện tập, tiếng trống sẽ giúp người đánh võ không bị lạc chiêu thức. Trong giáp chiến, tiếng trống không chỉ là hiệu