võ đường nam hồng sơn

GIới thiệu môn Phái Nam Hồng Sơn

Những năm tiếp theo dành cho việc luyện tập võ Ta, với các bài như: Lão mai, Ngọc trản, Đao xung thiên... Cuối cùng là phần tập luyện khí công và.. Môn phái Nam Hồng Sơn được sáng lập bởi