võ đường vovinam

GIới thiệu môn Phái Vovinam – Việt Võ Đạo

Mang hoài bão ấy, ngoài việc tu dưỡng đạo đức trau giồi học vấn, ông còn dành thời gian sưu tầm, nghiên cứu nhiều môn võ khác. Ngày đêm ông.. Sơn Tây (nay thuộc tỉnh Hà Tây) được tạo nên