võ trung hoa

Tinh hoa võ thuật : Tuyệt đỉnh túy quyền

Luyện Túy quyền, các võ tăng Thiếu Lâm rất coi trọng sự phối hợp giữa mắt, tay, thân, chân và bước đi. Không mấy ai có thể tưởng tượng rằng.. Túy quyền là bài quyền đặc biệt, nghệ thuật đỉnh