võ trung quốc

Dịch Cân Pháp Tẩy Tủy Kinh và La Hán Thập Bát Thủ

dich-can-phap-tay-tuy-kinh-va-la-han-thap-bat-thu

Theo các nhà khảo cứu võ thuật Trung Hoa (cũng chính là người Trung Hoa) thì các tài liệu đời sau đều gán công lao cho vị sư tổ này sáng tạo ra môn Dịch Cân Pháp Tẩy Tủy Kinh