Thiếu lâm Thập đại danh quyền – Lục hợp quyền

Thiếu lâm Thập đại danh quyền - Lục hợp quyền

Thiếu lâm Lục hợp quyền hay còn gọi là Thiếu lâm Lục hợp thủ hoặc Thiếu lâm Lục hợp chùy, là một trong thập đại danh quyền của Thiếu lâm tự.Đây là bài quyền thường được diễn luyện bởi hai người, tập đối kháng, được coi là một trong những bài tập hướng dẫn cho các võ tăng sâu sát trong việc vận dụng quyền thuật Thiếu lâm vào thực chiến.
Thiếu lâm Thập đại danh quyền - Lục hợp quyền
Thiếu lâm Lục hợp quyền là một minh chứng lý giải cách sử dụng “Lục hợp tiểu hồng chùy” (Tiểu hồng quyền) và “Thanh long xuất hải quyền” để phá giải đòn đánh của đối phương.Thiếu lâm Lục hợp quyền được chia thành 6 lộ, gọi là lục hợp bởi sự liên kết giữa Ngoại tam hợp và Nội tam hợp.Lộ 1 bao gồm 100 chiêu công thủ, lộ 2 gồm 68 chiêu công thủ, lộ 3 gồm 64 chiêu công thủ, lộ 4 gồm 76 chiêu công thủ, lộ 5 cũng gồm 76 chiêu công thủ, lộ 6 gồm 88 chiêu công thủ, tổng cộng có 472 chiêu tất cả.

Nội dung quan trọng của Lục hợp quyền là muốn đem lại cho người tập trong lúc luyện đối kháng có thể đạt được những thứ mà khi đơn luyện không thể dễ dàng có được, đó là khoảng cách về thời gian, cảm giác về cự ly, tốc độ, năng lực phản xạ…

Tương truyền, Lục hợp quyền do tục gia đệ tử “Thần thủ” Trương Cần – một vị võ tăng- vào cuối thời nhà Minh- đem truyền cho dân gian. Bài quyền này không được truyền bá ra bên ngoài nhiều là bởi vì qui định Thiếu lâm lục hợp thủ không được truyền ngoại, do đó mà các vị cao tăng khi nhận đệ tử cũng rât nghiêm khắc, chọn lọc kỹ lưỡng.Đệ tử được lựa chọn học nghệ thì cũng chỉ được sư phụ ngôn truyền thân thụ, khẩu truyền tâm thụ mà thôi.

Lục hợp quyền được coi là bảo vật trấn tự của môn phái Thiếu lâm, trải qua biết bao đời cao tăng tu luyện và hoàn thiện, ngày nay nó đã trở nên tinh diệu vô biên.
Bài quyền này có một số đặc điểm nổi bật sau:

Kết cấu chặt chẽ
Bài quyền từ khi khởi thức đến khi kết thúc có bố cục hết sức hợp lý, các động tác liên kết chặt chẽ, liên hoàn và rất rõ ràng.

Chiêu pháp tấn công mãnh liệt
Trong bài quyền, phàm là người xuất chiêu công thì một là mạnh, hai là liên tục; công phải mạnh thì mới phá được vậy.

Công thủ kiên cố
Mỗi một thế trong bài quyền đều bao gồm 2 chiêu, một dùng để công và một dùng để thủ, khi đánh thì phải lo phòng thủ.Người tập lâu sẽ có thể vận dụng linh hoạt, có lợi cho thực chiến.

Bộ pháp đơn giản, tiến thoái linh hoạt
Bộ pháp bài quyền khá đơn giản, phần nhiều sử dụng cung bộ, hư bộ và mã bộ.Cung bộ thường được dùng khi tấn công trực diện.

Dương đông kích tây
Bài quyền lưu ý đến việc sử dụng hư chiêu để mê dụ đối phương, đánh lạc hướng để có thời cơ công phá, như các thế “Lãng tử đàn cầu”, “Hồng hầu thụ thân” trong lộ 3.

Áp sát cận địch
Trong lộ 1 và lộ 3 của bài quyền đa phần áp dụng cách đánh áp sát đối phương nhằm công các chỗ hiểm yếu hoặc nắm bắt bố vị yếu hại nào đó.Điều này không những thể hiện việc vận dụng thấu đáo nhãn, thân, thủ pháp…mà còn là cách để kiểm chứng cách ứng dụng từng chiêu thức.

Theo vothuat.net.vn